Corona / covid-19

U als klant, Bedrijfswagens Kessel BV en Corona / Covid-19

Het heersende virus houdt Nederland en de rest van de wereld in zijn greep. Dat het enorme gevolgen heeft is een feit. De gezondheid van U en Uw dierbaren is het aller belangrijkste. Evenals de gezondheid van ons team.

De mensheid heeft bewezen flexibel en sterk te zijn. Bedrijfswagens Kessel BV is overtuigd van deze kracht. Wij denken in mogelijkheden en kansen! Daar zijn we ondernemer voor.

U staat als klant centraal. Wij kunnen en zullen U van dienst zijn. Hieronder de mogelijkheden:

· Op onze website bwkessel.nl vindt U van elk voertuig een uitgebreide foto reportage. Ook van de minpunten. Dit geeft U een eerlijk en reëel beeld van de toestand.

· In de tekst vermelden wij altijd grote gebreken als die er zijn.

· Per telefoon vertellen wij U oprecht hoe de conditie van het voertuig is.

· Indien gewenst maken wij een video van de startende en draaiende motor.

· Per e-mail sturen wij U graag een scan van de voertuigdocumenten.

· Kopen kan dus op afstand. Er kan betaald worden via een overboeking per bank, via Western Union, een betaalverzoek, etc. Uiteraard voorzien we U graag vooraf van een pro forma factuur.

· Transport kunnen wij in samenspraak met U ook verzorgen. Vele grenzen zijn voor vrachtwagens nog gewoon open. Op de scheepvaart zijn momenteel geen beperkingen.

· Een aanbetaling is in overleg ook mogelijk. U kunt het voertuig dan ophalen wanneer U de omstandigheden daarvoor geschikt vindt.

· Uiteraard bent U ook gewoon welkom in Kessel. Met gezond verstand en de wettelijke maatregelen beperken we de eventuele risico’s zoveel mogelijk. Hierbij blijft contant betalen ook gewoon mogelijk. Wij zijn geopend volgens onze normale openingstijden.

· Inruil is en blijft gewoon mogelijk. Wij zien een inruil voertuig gewoon als een nieuwe kans.

Laten we goed op elkaar passen en samen de schouders eronder zetten. De wereld stopt niet met draaien. Elke morgen wordt het weer licht. Er zullen altijd kansen en mogelijkheden zijn. Aan U en aan ons om ze te benutten!

Team Bedrijfswagens Kessel BV

www.bwkessel.nl

__________________________________________________________________________________________

You as our customer, Bedrijfswagens Kessel BV and Corona / Covid-19

The ongoing virus holds the world in it’s grip. It’s obvious that it will have a giant impact. The health of you and your dearests is the most important. Just as the health of our team.

Mankind has proven to be flexible and strong. Bedrijfswagens Kessel BV is convinced of this force. We think in possibilities and chances! That what we are entrepreneurs for.

Our focus is on you as our customer. We can and will serve you. The possibilities we offer:

· On our website bwkessel.nl you’ll find a large number of pictures of all the vehicles. Also from the negative points. This will give you an honest and fair view of the condition.

· In the text we will always mention big defects.

· By phone we will tell you honestly how the condition of the vehicle is.

· On your wish we can make a video of the starting and running engine.

· By e-mail we can send you scans of the vehicle documents.

· So buying without visiting us is possible. Payments can be done by bank transfer, by Western Union, by payment request, etc. Of course we will provide a pro forma invoice in advance.

· Transport of the purchased vehicles can be arranged by us. Many borders are still open for trucks. Shipping by sea has not yet been limited.

· Paying a deposit is also possible. You can collect the vehicles afterwards on a moment that you find suitable.

· Of course you are still welcome at our yard in Kessel. With good sense and the legal measures we will minimise the risks. Cash payment is also possible. We are open during our normal opening hours.

· Selling your vehicle to us is also still possible. We respect every new chance.

Let’s care for eachother and stand strong. The world won’t stop turning. Each morning the sun will rise. There will always be chances and possibilities. It’s up to you and us to grab them!

Team Bedrijfswagens Kessel BV

www.bwkessel.nl

__________________________________________________________________________________________

Sie als Kunde, Bedrijfswagens Kessel BV und Corona / Covid-19

Das vorherrschende Virus hat den Welt in seinen Griff. Es ist völlig klar, dass es große Konsequenzen hat. Den Gesundheit von Sie und Ihren geliebten ist das meist Wichtige. Genau so wie den Gesundheit von unseren Team.

Den Mensch hat bewesen flexibel und stark zu sein. Bedrijfswagens Kessel BV ist überzeugt von diesen Kraft. Wir denken in Möglichkeiten! Dafür sind wir Unternehmer.

Zentral stehen Sie als unsere Kunde. Wir können und werden Ihnen behilflich sein. Hier die Möglichkeiten:

· Auf unsere Homepage bwkessel.nl finden Sie von jedes Fahrzeug sehr viele Bilder. Auch von die negative Punkte. Dass gibt Sie ein reales und ehrliches Bild von dem Fahrzeug.

· In dem Text schreiben wir ob es große Mängel gibt.

· Am Telefon erzählen wir Sie genau wie den Zustand des Fahrzeugs ist.

· Auf Ihren Wunsch machen wir einen Video von dem anspringenden und laufenden Motor.

· Mit E-mail schicken wir Sie gerne die Fahrzeugdokumenten.

· Also kaufen ist möglich ohne ein Besuch. Bezahlen ist möglich mit Banküberweisung, mit Western Union, Zahlungsversuch über Handy, u.s.w. Ein pro forma Kaufvertrag / Rechnung schicken wir Sie gerne zu.

· Transport können wir auch versorgen. Viele Grenzen sind noch immer geöffnet für LKW. Beim Schifffahrt gibt es noch keine Beschränkungen.

· Eine Anzahlung ist auch möglich. Sie können das Fahrzeug später abholen wenn es Ihnen passt.

· Natürlich sind Sie noch immer herzlich willkommen bei uns in Kessel. Wir wenden gesunden Menschenverstand und rechtliche Maßnahmen an, um Risiken zu minimieren. Es ist auch immer möglich bar zu bezahlen. Wir haben gemäß unseren normalen Öffnungszeiten geöffnet.

· Inzahlungnahme gehört auch noch immer zu die Möglichkeiten. Für uns ist jedes Fahrzeug einfach eine neue Chance.

Lass uns gut auf einander passen. Zusammen sind wir stark. Die Welt dreht immer weiter. Jeden Morgen kommt die Sonne hoch. Es gibt immer Möglichkeiten und Chancen. An Sie und an uns um diese zu greifen!

Team Bedrijfswagens Kessel BV

www.bwkessel.nl